Hva er forskjellen på en tømrer og en snekker?

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

 

Tømrer

En tømrer (tømmermann/ tømmermenn på folkemunne) er en person som utøver tømrerfaget, et håndverksfag med lange tradisjoner.

 

Bygger nybygg, påbygg og tilbygg av hus i tre. Utfører tre- og innredningarbeider på mur-, stål- og betongbygg. Restaurerer og rehabiliterer gamle hus. Legger panel, monterer kjøkken og garderobe, setter inn dører og vinduer, legger tak og isolerer gulv, tak og vegger.

 

Opplæringen starter på videregående skole Vg1 Bygg- og anleggsteknikk. På Vg2 nivå har elevene fra de ulike Vg1-kursene flere valg. Etter 2 år på skole må de gå to år i lære før fagprøve eller svenneprøve kan avlegges. Etter ytterligere to år kan man ta mesterprøven.

 

Tidligere, da også skip ble bygget av tre, var det vanlig å presisere bygningstømrer eller skipstømrer. En skipstømrer arbeidet med bygging og vedlikehold av treskipskrog. Skipstømrerfaget betegnes i dag som en spesialitet innen båtbyggerfaget.

 

Snekker

Snekker er en person som utøver snekkerfaget, et håndverksfag med lange tradisjoner. Faget omfatter fra gammelt av møbelsnekkerfaget, maskinsnekkerfaget og bygningssnekkerfaget. I dag er snekkerfaget inndelt i møbelsnekkerfaget og i trevare- og bygginnredningsfaget, og en kan man i Norge ta mesterbrev i faget. Faget omfatter også en del mindre fagområder som treskjæring, tredreiing, bøkkerfaget ogbåtbygging. Det er ikke lenger noe som heter «bygningssnekker». De som bygger i tre ute på byggeplassene er enten forskalingssnekkere eller tømrere.

 

Snekkere utfører hovedsakelig arbeid med inventar i hus (møbler, kjøkken, bad, vinduer, dører og trapper). Snekkerne jobber ikke på byggeplasser, men lager sine egne arbeider inne på et snekkerverksted. Tømrere utfører selve husbyggingen og tømrerfaget er et eget fag som ikke omfattes av snekkerfaget. Grenseoppgangene her har tidligere vært omstridte tema, men også idag griper fagene til en viss grad inn i hverandre.

 

Opplæringen starter på videregående skole Vg1 Bygg- og anleggsteknikk, alt etter innen hvilket fagområde man vil utdanne seg i. Den kan også starte på Vg1 – Teknikk og industriell produksjon – for de som vil bli “industriell møbelsnekker”. På Vg2 nivå har elevene fra de ulike Vg1-kursene, flere valg. Etter 2 år på skole må eleven gå to år som lærling, før fagprøve eller svenneprøve kan avlegges. Etter ytterligere to år kan man ta mesterprøven.