Godkjent opplæringsbedrift

Vi ble godkjent opplæringsbedrift i tømrerfaget 16.10.2015, og er tilknyttet Opplæringskontor for Bygg- og Anleggsteknikk i Rogaland (se mer informasjon her – BYGGOPP).


Vi mener at den viktigste rekrutteringskanalen for oss som byggentreprenør er gjennom en lærlingeordning. Vårt mål er å til enhver tid ha minimum 2 lærlinger i vår organisasjon, og dermed en som tar fagbrevet/ svenneprøven hvert år fra og med år 2020. Vi er vårt ansvar bevisst både som byggentreprenør og som solid opplæringsinstitusjon for morgendagens håndverkere.


Det er vår prosjektleder, Jarle Abrahamsen, som er lærlingeansvarlig i DEVO. Han har, på lik linje med alle våre ansatte, lang og variert erfaring og vil gi lærlingene en stødig og relevant veiledning gjennom læretiden.