Registrering StartBANK


Vi er godkjent byggentreprenør/ byggefirma i StartBANK med ID 143246

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 4200 leverandører som er evaluert på grunnlag av
forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

StartBANK logo

Bransjenettverket StartBANK ble startet på grunnlag av et pilotprosjekt kalt “Seriøsitet i byggenæringen” som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

Vi er registret med følgende tjenesteområder:

1.12.1 Tømrerarbeid

1.12.2 Snekkerarbeid

1.12.3 Himlingsarbeid

1.12.7 Tregulvarbeid, parkettarbeid, sportsgulvarbeid

1.12.99 Annet tømrerarbeid og snekkerarbeid

1.14.1 Vindusarbeid

1.14.2 Takvindusarbeid/ overlysarbeid

1.15.1 Dørarbeid

1.15.2 Branndørarbeid

1.15.99 Annet dørarbeid

1.18.2 Takrennearbeid

1.22.4 Lydgulvarbeid

1.22.99 Annet gulvarbeid

1.23.1 Systemhimlingsarbeid

1.23.2 Systemveggarbeid

1.23.3 Systemgulvarbeid

1.23.99 Annet systemarbeid

1.24.2 Kjøkken, garderobe og baderomsinnredningsarbeid

1.24.5 Disk- og skrankearbeid

1.24.6 Skoleinnredningsarbeid

1.25.2 Kuldeisoleringsarbeid

1.25.3 Støyisoleringsarbeid

1.71.6 Gjerding- og rekkverksarbeid

1.71.11 Støyskjermingsarbeid

1.91.1 Interiørarbeid

1.91.2 Inventararbeid

1.92.1 Innvendig rivingsarbeid

1.92.2 Riving- og demonteringsarbeid av bygg og anlegg

1.92.4 Saneringsarbeid

1.92.5 Asbestsanering

1.92.99 Annet rivings- og demonteringsarbeid

1.110.1 Hovedentreprise/ Delt entreprise Boliger (småhus, blokker)

1.110.2 Hovedentreprise/ Delt entreprise Næringsbygg (kontor, skole, sykehus etc.)

1.120.1 Totalentreprise Boliger (småhus, blokker)

1.120.2 Totalentreprise Næringsbygg (kontor, skole, sykehus etc.)