Tjenester

Beskrivelse av produkt/tjeneste

 

«DEVO skal levere kvalitet i entrepriser gjennom riktig bruk av ressurser og kompetanse for å møte kundens forventninger»

 

DEVO skal være en allsidig byggentreprenør som kan påta seg de fleste typer oppdrag innen byggebransjen.

 

Tjenestetilbud

 • Nye næringsbygg (kontorlokaler, industrilokaler, butikklokaler mv.)
 • Rehabilitering, om-/ til-/ påbygg næringsbygg
 • Nye boligbygg (forbrukere, sameier, borettslag mv.)
 • Rehabilitering, om-/ til-/ påbygg boligbygg
 • Nye offentlige bygg (sykehjem, skoler, barnehager mv.)
 • Rehabilitering, om-/ til-/ påbygg offentlige bygg
 • Skadesanering og oppbygging etter forsikringsskader

Kunden skal kunne komme til oss med sine ideer og sammen skal vi utvikle og realisere ideen til virkelighet. Vi har tett samarbeid med arkitekter og rådgivende ingeniører som hjelper oss med å finne de beste løsningene for å tilfredsstille kundens behov og ønsker.

 

Samarbeidspartnere

 • Arkitekter
 • Rådgivende ingeniører
 • Underentreprenører:
  • Grunnarbeider
  • Betongarbeider
  • Rørlegger
  • Elektriker
  • Ventilasjon
  • Murer
  • Maler
  • Blikkenslager

Totalentrepriser
Sammen med våre samarbeidspartnere som prosjekterende, arkitekter og underentreprenører kan DEVO påta seg totalentrepriser der vi har ansvaret for hele gjennomføringen av byggeprosjektet fra A til Å.

 • Prosjekt- og byggeledelse
 • HMS- og fremdriftsansvar
 • Prosjektering
 • Byggesøknader
 • Utførelse av alle fagområder
 • Nøkkelferdig prosjekt