Ole Toni Husmo Johansen

Tømrer/ Bas

Erfaring siden år 2000

Utdannelse: Tømrersvenn 2005