Ole Martin Hjellestad

Tømrer/ Bas

Erfaring siden år 2014

Utdannelse: Tømrersvenn 2016