Marit Hustoft Haukali

Administrasjons- og HMSK leder

Erfaring siden år 1984

Utdannelse: St. Olav VGS (Stavanger Handelsgymnas)