Kristoffer Pittman

Prosjektleder

Erfaring siden år 2000

Utdannelse: Tømrersvenn 2002