Jarle Abrahamsen

Prosjektleder

Erfaring siden år 1995

Utdannelse: Tømrersvenn 1997