Jarle Abrahamsen

Prosjektleder

Erfaring siden år 1995

Utdannelse: Byggmester, tømrersvenn 1997