Espen Johansen

Prosjektleder lærling

Erfaring siden år 2007

Utdannelse: Tømrersvenn 2011