Daniel Bertelsen Edvardsen

Tømrer

Erfaring siden år 2020

Utdannelse: Tømrersvenn 2024