Telefon: 4000 2177

post@devo.as

Registrering StartBANK

StartBANK

 

Vi er nå godkjent byggentreprenør/ byggefirma i StartBANK med ID 143246 – se registreringsbeviset vårt her: StartBANK 11.08.2015

 

StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 4200 leverandører som er evaluert på grunnlag av
forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.

 

Bransjenettverket StartBANK ble startet StartBANK logopå grunnlag av et pilotprosjekt kalt «Seriøsitet i byggenæringen» som ble lansert i 2005 i samarbeid mellom Byggenæringens landsforening (BNL), norske myndigheter og Achilles. StartBANK utvikles kontinuerlig for å oppfylle de stadig mer krevende juridiske føringene og behovene for risikohåndtering i byggebransjen.

 

Vi er registret med følgende tjenesteområder:

 

1.12.1 Tømrerarbeid

1.12.2 Snekkerarbeid

1.12.3 Himlingsarbeid

1.12.7 Tregulvarbeid, parkettarbeid, sportsgulvarbeid

1.12.99 Annet tømrerarbeid og snekkerarbeid

1.14.1 Vindusarbeid

1.14.2 Takvindusarbeid/ overlysarbeid

1.15.1 Dørarbeid

1.15.2 Branndørarbeid

1.15.99 Annet dørarbeid

1.18.2 Takrennearbeid

1.22.4 Lydgulvarbeid

1.22.99 Annet gulvarbeid

1.23.1 Systemhimlingsarbeid

1.23.2 Systemveggarbeid

1.23.3 Systemgulvarbeid

1.23.99 Annet systemarbeid

1.24.2 Kjøkken, garderobe og baderomsinnredningsarbeid

1.24.5 Disk- og skrankearbeid

1.24.6 Skoleinnredningsarbeid

1.25.2 Kuldeisoleringsarbeid

1.25.3 Støyisoleringsarbeid

1.71.6 Gjerding- og rekkverksarbeid

1.71.11 Støyskjermingsarbeid

1.91.1 Interiørarbeid

1.91.2 Inventararbeid

1.92.1 Innvendig rivingsarbeid

1.92.2 Riving- og demonteringsarbeid av bygg og anlegg

1.92.4 Saneringsarbeid

1.92.5 Asbestsanering

1.92.99 Annet rivings- og demonteringsarbeid

1.110.1 Hovedentreprise/ Delt entreprise Boliger (småhus, blokker)

1.110.2 Hovedentreprise/ Delt entreprise Næringsbygg (kontor, skole, sykehus etc.)

1.120.1 Totalentreprise Boliger (småhus, blokker)

1.120.2 Totalentreprise Næringsbygg (kontor, skole, sykehus etc.)