Telefon: 4000 2177

post@devo.as

Sentral godkjenning

Vi har fått sentral godkjenning/ Godkjenning for ansvarsrett!

 

Sentral godkjenning logo

Vårt godkjenningsbevis kan vises ved å trykke på denne lenken: Godkjenningsbevis

 

Sentral godkjenning av foretak er et frivillig hjelpemiddel for foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonene søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende.

Sentral godkjenninger er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften (SAK10) kap 9-11. Den sparer både foretak og kommune for tid ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett i konkrete byggetiltak. Foretaket slipper å fremlegge dokumentasjon av kvalifikasjoner i hver enkelt byggesøknad. Kommunen kan begrense seg til å vurdere om det er samsvar mellom foretakets sentrale godkjenning og byggetiltaket, herunder om det foreligger og vil bli benyttet nødvendig fagkompetanse og kvalitetssikring tilpasset det aktuelle tiltaket.

 

Sentral godkjenning gis kun til foretak, herunder etater og andre offentlige organer, som skal godkjennes for ansvarsrett. Foretaket skal være registrert i Foretaksregisteret. Foretak fra annen EØS-stat som ikke er registrert i Foretaksregisteret, må dokumentere at det er registrert i tilsvarende foretaksregister eller bransjeregister i en EØS-stat. Foretak fra land omfattet av WTO-avtalen kan få sentral godkjenning ved å dokumentere at det oppfyller krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

 

Direktoratet for byggkvalitet administrerer den sentrale godkjenningsordningen og behandler saker om sentral godkjenning, fornyelse og tilbaketrekking av sentral godkjenning. Direktoratet fører også tilsyn med sentralt godkjente foretak for å påse at de oppfyller kravene i plan- og bygningslovgivningen.

 

Sentral godkjenning varer i tre år og kan fornyes dersom foretaket kan dokumentere at det fortsatt tilfredsstiller vilkårene for godkjenning.